Myndighetshandboken

Myndighetshandboken är senast uppdaterad 2011-11-15

Ladda ner senaste upplagan av myndighetshandboken ”Sociala rättighetsfrågorhär! Nästa upplaga ges ut tidigast 2012-03-01! Angående länkar relaterade till handboken, se nedan!

Handboken får fritt laddas ner och fritt spridas. Boken, vars innehåll vuxit fram under flera års tid, är helt av ideellt slag och kostar därför heller inget. Den utges dock tyvärr inte i tryckt version, utan endast som pdf-fil.

Allmänt hållna frågeställningar kan ställas under ”Fråga juristen”. Eftersom svar kan dröja, kan svar på frågor som berör enskilda fall också sökas inom nätverk som rör sociala frågor, tex.:

 • Resurs: har förhållandevis god juridisk kompetens inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Särskilt rekommenderas Hans Hedström samt signaturerna Socrates och Jurist(en) för rådgivning! Jag vill dock särskilt påpeka att Hedström ställer upp så gott han kan efter sina omständigheter, han är emellertid en mycket noggrann och systematisk analytiker på det juridiska området, ej sällan över min egen nivå.
 • Fris Karlstad: har eventuellt tillgång till juridisk rådgivning inom sjukförsäkringen, ska inte förväxlas med Firis i Norrköping (sistnämnda förening avråder jag å det bestämdaste att söka juridiskt stöd ifrån).

En ny upplaga (uppl. 7), som tyvärr sannolikt blir den sista utgåvan av handboken, kommer att utarbetas under våren 2012 och utgivningsdatum blir tidigast 2012-03-01, risk finns dock för kraftig försening av utgivningen. Vad som planeras för uppl. 7 är bland annat:

 • Avsnitt som berör tidsbegränsad sjukersättning tas bort, eftersom ingen kan ansöka om den efter 30 september 2011, jfr 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och 33 kap 14 § socialförsäkringsbalken! Avsnittet kvarstår dock i uppl. 6 eftersom det kan antas att enstaka ärenden eller mål som berör denna ersättningsform fortfarande pågår ett tag framöver.
 • Påbyggnad av avsnittet om argumentationsanalys.
 • Ett justerat avsnitt om bevisvärdering.
 • Ett avsnitt om grundläggande asylrätt.
 • Eventuella redaktionella tillägg eller ändringar.

Upplaga 7 kan komma att bli den sista upplagan av myndighetshandboken.

Länksamling i anslutning till handboken:

Tillgängliga upplagor av myndighetshandboken:

 • Upplaga 7 kommer att kunna laddas ner här!
 • Upplaga 6 kan laddas ner här!
 • Upplaga 5 kan laddas ner här!

2011-12-21

5 kommentarer till Myndighetshandboken

 1. susanne skriver:

  Jag måste säga att DET HÄR HADE VARIT TOPPEN när jag började hjälpa syrran… Jag har klarat det, men bara tack vare att man upptäckte att syrran hade en diagnos på ett klassat handikapp istället, i kammarrätten… FKs jurist har ”erkänt” felbedömningen… (nu är det bara bråket om pengar, SGI osv kvar…). Skulle vilja anmäla (vem det nu blir: regeringen, FK…) för egenmäktigt förfarande med min systers pengar eller nåt sånt… Men iallafall det här hade varit toppen och kanske jag får nytta själv snart av handboken och råden !!!

  ______________________________

  Hej Susanne!

  Du får såklart göra som du vill, men en anmälan för egenmäktigt förfarande mot regeringen är inget jag hade ödslat tid på. Det finns flera skäl att lägga det åt sidan.

  1. 8 kap 8 § brottsbalken stadgar: ”Den som … olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader.”

  2. 1 kap 2 § brottsbalken föreskriver att huvudregeln för att straffas för brott enligt straffrätten är att gärningen ska ha begåtts uppsåtligen.

  3. För riksdagsledamöter gäller särskilda kvalificerade regler för åtal, annars kan åtal inte väckas, se 4 kap 12 § samt 13 kap 3 § regeringsformen.

  Anmälan mot försäkringskassan:

  Samma förutsättningar som under p 1-2 ovan! Vem är gärningsmannen i det specifika fallet? Kan man styrka uppsåt som täcker samtliga gärningsmoment enligt 1 kap 2 § brottsbalken.

  Jag ska inte hålla en långrandig föreläsning i straffrättens gärningslära, men sammantaget är en anmälan för egenmäktigt förfarande inte något jag tror kommer ha någon framgång.

  Bästa hälsningar

  Admin

 2. Ano Nym skriver:

  En hyfsat bra bok iofs, men litet mera diagnosfokuserad inriktning kanske?

 3. Admin skriver:

  Ano Nym,

  Det finns planer på en enklare mall med kommentarer i, men om och hur detta kommer att göras kan jag inte lova i dagsläget.

 4. Jonna skriver:

  Vore ju grymt bra med en enklare mall till Hfd då med.

 5. Jonna skriver:

  Och ”fråga juristen” – starta gärna upp den igen, snälla …..

Kommentarer är stängda.